Roemenië: armste land van Europa

april 13, 2020 Door admin

Bron: CBS.

In 2017 liepen circa 113 miljoen inwoners van de Europese Unie risico op armoede en sociale uitsluiting, ruim een vijfde van de bevolking. In Nederland is dat bijna 17 procent, onder het Europese gemiddelde. Ook is de inkomensongelijkheid in Nederland relatief laag en vanaf het begin van deze eeuw vrijwel onveranderd.

Personen in een huishouden met een inkomen onder de Europese armoedegrens – een inkomen lager dan 60 procent van het doorsnee (gestandaardiseerd) besteedbaar huishoudensinkomen van de bevolking – lopen een armoederisico. Het aandeel personen met een armoederisico varieert in 2017 van 9,1 procent in Tsjechië tot 23,4 procent in Roemenië. Nederland kent met 13,2 procent risico-armen het op vier na laagste percentage in de Europese Unie, ruim onder het Europese gemiddelde van 16,9 procent risico-armen. De armoedegrens wordt per land vastgesteld en hangt af van het welvaartsniveau.

Van sociale uitsluiting is sprake als de leden van het huishouden die kunnen werken niet of alleen in beperkte mate betaald werk verrichten, of als er ernstige financiële beperkingen zijn. Volgens deze criteria heeft in Nederland bijna 1 op de 6 personen een risico op armoede of sociale uitsluiting. In Roemenië en Bulgarije geldt dat voor bijna 40 procent van de bevolking.

14.1Risico op armoede of sociale uitsluiting (% bevolking), 2017

Risico op armoede of sociale uitsluitingErnstige financiële beperkingenIn huishouden met lage werkintensiteit
Tsjechië12,23,75,5
Finland15,72,110,7
Slowakije16,37,05,4
Nederland17,02,69,5
Slovenië17,14,66,2
Frankrijk17,14,18,1
Denemarken17,23,110,0
Zweden17,71,18,8
Oostenrijk18,13,78,3
Duitsland19,03,48,7
Malta19,23,36,7
Polen19,55,95,7
België20,35,113,5
Luxemburg21,51,26,9
Verenigd Koninkrijk22,04,110,1
EU22,46,69,5
Ierland22,75,216,2
Portugal23,36,98,0
Estland23,44,15,8
Cyprus25,211,59,4
Hongarije25,614,56,6
Kroatië26,410,312,2
Spanje26,65,112,8
Letland28,211,37,8
Italië28,910,111,8
Litouwen29,612,49,7
Griekenland34,821,115,6
Roemenië35,719,76,9
Bulgarije38,930,0

Arm in de Europese Unie?

Bron: SCP. 30 januari 2018|Auteurs: Jean Marie Wildeboer Schut en Stella Hoff

Uiteenlopende belasting- en socialezekerheidsstelsels van landen, verschillen in welvaart en prijzen en demografische verschillen bemoeilijken internationale armoedevergelijkingen. Daarom wordt voor internationale vergelijkingen vaak een relatieve armoedegrens gebruikt zie ‘Wat is armoede?’. De Europese Unie legt de ‘at-risk-of-poverty’-grens bij 60% van het doorsnee-inkomen in een land. Dit is ook een centrale indicator voor het EU 2020-beleid.  Het gebruik van een relatieve grens heeft echter nadelen.  Er is een alternatieve methode die de armoedegrenzen van een bepaald land – in dit geval Nederland – via koopkrachtpariteiten tussen landen vergelijkbaar maakt, al zijn de internationale cijfers minder nauwkeurig. 

Meeste armoede in Midden- en Oost-Europa. 

De figuur hieronder laat zien dat het aandeel armen volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium in Nederland laag is (10,5%) vergeleken met andere Europese landen.  Alleen Luxemburg komt nog lager uit. Luxemburg is ook het enige land dat onder de 10% blijft. Er zijn grote verschillen tussen de Europese regio’s. In de West- en Noord-Europese landen liggen de armoedepercentages over het algemeen tussen 10% en 20%. Naast Nederland zitten ook Denemarken en Finland net boven de 10%. In de Zuid-Europese landen is duidelijk meer armoede. Vooral Griekenland kent veel armoede (64% in 2012), op enige afstand gevolgd door Portugal (56%). De meeste armoede komt echter voor in Midden- en Oost-Europa. In vrijwel alle landen in deze regio is meer dan de helft van de bevolking arm. Dit aandeel loopt op tot 90% of meer in Letland en Roemenië. Wel kennen deze landen een hoge mate van zelfvoorziening, vooral op het platteland. De consumptie van zelfgeproduceerde kleding en voeding heeft vermoedelijk een sterk armoedereducerend effect. Te midden van deze landen springt het relatief kleine aandeel armen in Slovenië (28%) extra in het oog.